Biosoftt vedenkäsittely

Elintarvike- ja juomateollisuuden vastuu hyvänlaatuisen veden käyttämisestä kaikkiin elintarvikkeiden jalostustoimiin on ensiarvoisen tärkeä hygienisiä syitä ajatellen, varsinkin kun vesi voi olla suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Tehokkaan ratkaisun valitseminen tällaiselle haavoittuvalle segmentille voi olla tärkeä päätös, koska toiminnassa käytetty vesi voi vaikuttaa tuotteen laatuun, säilyvyyteen ja loppukäyttäjien tyytyväisyyteen.

Vesihygienia on keskeinen haaste 2000-luvulla. Tavoitteena on aina tehokas ratkaisu, joka on ympäristöystävällinen ja samalla tehokas ja kustannustehokas. Vesi on käsiteltävä eri tavoin, jotta se saadaan korkealaatuisen puhtaaksi ja vapaaksi haitallisista patogeeneistä ja mikro-biologisista epäpuhtauksista.

Biosoftt Water on ympäristöystävällinen ja monipuolinen vedenpuhdistusaine, joka on erittäin turvallinen, väritön, hajuton, mauton, myrkytön, ei-syövyttävä, ei-karsinogeeninen, biohajoava ja tehokas monenlaisissa veden lämpötiloissa ja pH-arvoissa.

Biosoftt Water säilyttää veden luonnollisen maun ja tuoksun. 

Biosoftt Water tuotetta voidaan myös käyttää jätevedenkäsittelyssä säätelemään orgaanisilla aineilla saastuneiden jätevesien COD- ja BOD-arvoja.

Biosagri logo footer

"Puhtaan ja terveellisen elämän suojelemiseen"

Biosoftt Water poistaa

 • Biofilmit
 • Bakteerikerrokset
 • Sulfaattia vähentävät bakteerit (SRB)
 • Mikrobiologisen korroosion
 • Tehoaa Legionella, Pseudomonas, Salmonella and E.coli bakteereihin

Tehokas monenlaisissa veden lämpötiloissa ja pH-arvoissa.

Sovellusalueet

 • Boileriveden käsittely
 • Jäähdytysveden käsittely ja autoklaavit
 • Tuotevedet
 • Veden kierrätys
 • Tuotteiden pesu
 • Nestemäinen sokeri
 • Tuoremehut
 • Jäteveden käsittely